La Llar Enric d’Ossó és un projecte educatiu residencial que s’insereix dins de l’acció social de la Companyia Sta. Teresa de Jesús a Barcelona.

Comptem amb tres pisos assistits adreçats majoritàriament a joves extutelats per la Generalitat de Catalunya que no poden retornar a l’entorn familiar i que es troben en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

La intervenció que realitzem des de l’equip educatiu es focalitza en diferents àmbits: Desenvolupament integral i emocional, gestió del dia a dia, formació, inserció laboral i social, salut, economia, oci.

El nostre treball amb els joves parteix del reconeixement de la individualitat, els valors i les capacitats que tota persona posseeix.

La nostra tasca educativa es desenvolupa a través de diversos àmbits d’intervenció que ens permeten acompanyar les joves i treballar amb elles diversos propòsits:

Sensibilitzar els joves en valors

des d'un enfoc de gènere per tal d'afavorir la seva incorporació plena i en igualtat de condicions en la societat, el món laboral i cultural.

Afavorir la igualtat d’oportunitats

per a totes les persones de la societat i en especial de les dones.

Incidir en la potenciació

de les persones de manera que participin en el procés del propi desenvolupament i es beneficiïn d'ell.

Despertar l’esperit crític

amb el llegat cultural i comunitari i amb els mitjans de comunicació.

Afavorir que en la convivència

al pis es produeixi l'ajut i l'educació entre iguals.