El nostre pis és un servei vinculat al programa d’Habitatge de l’ASJTET en el que acollim joves entre 18 i 21 anys, ex tutelades o en situació de vulnerabilitat que no puguin tornar a l’entorn familiar.

Els joves:

  • Estan en seguiment per part de l’ASJTET o Serveis Socials Públics.
  • No tenen habitatge propi.
  • Volen seguir un procés educatiu d’emancipació
  • Els cal suport de referents adults per desenvolupar competències.
  • Tenen suficient capacitat de comprometre’s amb el seu procés de creixement.
  • Conviuen i accepten les normes del pis.
  • Tenen capacitat d’implicació, responsabilitat i autonomia en els seu projecte educatiu.
  • En el moment del seu ingrés i durant la seva estada fan i volen continuar algun tipus d’activitat formativa i/o laboral.
  • El temps d’estada al recurs pot variar fins a un màxim de 3 anys. Els compromisos d’estada es renoven cada 6 mesos, sempre i quan s’aprofiti el recurs i es treballi activament el pla de millora individualitzat.