Oferim recursos residencials i acompanyament als joves en el seu procés de creixement personal:

Pisos d’acollida

Tres pisos d’acollida amb un total de 10 places per a nois i noies que vulguin seguir el procés d’acompanyament educatiu que se’ls hi ofereix. L’objectiu principal és que els joves adquireixin la suficient autonomia en la gestió de qüestions quotidianes: alimentació, salut, higiene, gestió de les relacions, oci… com a conseqüència d’això es busca que els joves puguin mantenir els seus compromisos de formació i/o laborals.

Altres activitats:

Des del recurs es veu la necessitat d’oferir altres activitats que enforteixin i/o afavoreixin les xarxes de relacions personals sanes. Algunes de les propostes són:

  • Grup d’ajuda mútua: que té com a principal objectiu que els mateixos joves acabin establint entre ells xarxes de suport i amistat, més enllà de les entitats i els professionals que hi treballem.
  • Treball per treballar les relacions de gènere.

Serveis per a altres joves

Atenció individualitzada

Oferim sessions d’atenció individualitzada i grupal també a joves que visquin a altres pisos assistits de l’ASJTET. Treballem des d’una perspectiva de gènere, amb l’objectiu d’ajudar-los/les a reforçar competències personals, afavorir l’empoderament personal , acompanyar la inserció professional a través d’espais de formació, de recerca de feina i de derivació a empreses. També oferirem espais grupals on treballarem a partir del suport entre iguals i la coeducació. Les derivacions arriben directament a través de l’ASJTET o d’altres entitats socials que treballin amb joves en risc d’exclusió social que no poden retornar al domicili familiar.

Tallers grupals

Oferim espais de treball en grup on s’abordaran qüestions de gènere, habilitats socials, comunicació, parella, etc.