AVÍS LEGAL WEB DE LA COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS PROVÍNCIA TERESIANA D’EUROPA

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que:

El titular de la web és la Companyia de Santa Teresa de Jesús Província Teresiana d’Europa

CIF: R2802447I

Domicili: C/ Federico Grases, 21 (28025 – Madrid)

Adreça de correu electrònic:pte_canal@stjteresianas.org

Número d’inscripció al Registre d’Entitats Religioses: 023811

2. FINALITAT, COMUNICACIÓ I ELECCIÓ

La finalitat de la nostra pàgina web és oferir més informació als usuaris que la visitin. La Companyia de Santa Teresa de Jesús ofereix informació de la vida i missió de la congregació, províncies, activitats, etc. Això no obstant, us oferim l’oportunitat d’escollir el mètode de rebre i ampliar la informació: per correu postal, correu electrònic i telèfon.

3. NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho accepta totes les condicions d’ús.

3.1. GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blocs, i altres eines de participació de continguts que atemptin contra els principis següents:

a)La salvaguarda de lordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.

b)La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguen la condició de consumidors o usuaris.

c)El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no-discriminació per motius d’etnicitat, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

d)La protecció de la joventut i de la infància.

e)El respecte al¿autonomia de la voluntat de l¿afectat.

f)El respecte a la propietat intel·lectual del que s’ha publicat.

g)En general, el respecte a la legalitat vigent.

3.2. PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de fer servir el portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç al procés de registre.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que la Companyia ofereix a través dels seus llocs web i eines de participació; amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, també es compromet a no fer-les servir per:

• Provocar danys als sistemes físics i lògics de la COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS, dels seus proveïdors o de tercers, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.

• Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges.

La COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS es reserva el dret a retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment contra els interessos de la joventut o la infància, lordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de la COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS.

En qualsevol cas, la COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS no és responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el contingut, per la qual cosa tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del contingut queda expressament prohibida sense lautorització expressa de la COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS.

5. RESPONSABILITAT

La COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions al sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc no es fa responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de la Companyia a través d’enllaços.

La COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els qui vulnerin aquestes condicions.

6. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

La COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la COMPANYIA DE SANTA TERESA DE JESÚS i l’usuari es regirà per la normativa vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid.