Una llar acollidora

amb presència educativa contínua on les noies puguin viure i desenvolupar el seu projecte educatiu individualitzat de forma integral.

Acompanyament als joves

que permeti incidir en el seu creixement personal i en el seu procés d’inserció social i laboral.

Treball en xarxa

col·laboració amb altres entitats que faciliti l’accés a diferents recursos de l’entorn. Ens coordinem amb l’ASJTET per oferir un seguiment interdisciplinar del procés evolutiu de les joves. Treballem en xarxa amb l’equip d’inserció sociolaboral de l’Associació SAÓ Prat. Allà les joves realitzen accions formatives i de recerca de feina, accedint a la borsa d’empreses que col·laboren amb l’entitat.